Regeneracja mas

Regeneracja mas formierskich do 50 t/h

Projektujemy i realizujemy systemy regeneracji według najnowszej technologii regeneracji chemoutwardzalnych mas formierskich i rdzeniowych. Nasze urządzenia regeneracyjne są skonstruowane w taki sposób, że co najmniej 96% regenerowanego piasku formierskiego może być przeznaczone do ponownego wykorzystania. W ten sposób powstaje ekologiczny, prawie zamknięty system.

Systemy regeneracji firmy Wöhr są wyposażone w układy sterownicze Siemens Simatic S7 i funkcjonują w pełni automatycznie – od wybijania form do magazynowania zregenerowanego piasku.

Wyróżniają się one przede wszystkim mocną wytrzymałą konstrukcją, wysoką wydajnością, ekonomicznością, doskonałą technologią i ekologiczną zasadą działania.

Technika odlewnicza przyjazna dla środowiska

Systemy w całości są zabezpieczane izolacją dźwiękową i pyłoszczelną oraz zapewniają stałą temperaturę piasku, która odgrywa ważną rolę w procesie produkcyjnym oraz znacznie obniża poziom zużycia spoiw.

Nasze urządzenia regeneracyjne zapobiegają uszkodzeniom ziaren piasku dzięki bardzo ostrożnej obróbce piasku.

Są dostępne w wersjach o wydajności do 50t/h i skonstruowane w taki sposób, że osiągają optymalne wyniki przy różnej wydajności godzinowej. Urządzenia są optymalnie dopasowywane i zaprojektowane stosownie do istniejących warunków i wymagań, tak by uzyskiwały jak najwyższy poziom efektywności.

Krata wstrząsowa

Do wybijania form stosujemy kraty wstrząsowe. Stabilna krata rusztowa jest wprawiana w drgania przez silniki o dużej mocy.

Całość konstrukcji jest posadowiona na amortyzatorach gumowych, które pochłaniają dużą część obciążeń dynamicznych działających na konstrukcję nośną. Ważne przy tym jest poprawne zwymiarowanie kraty wstrząsowej, by wrażliwe części odlewu nie uległy uszkodzeniu, a jednocześnie cała masa odpadła od odlewu.

Przez ruszt masa dostaje się na podajnik wibracyjny, który transportuje ją do kruszarki wibracyjnej.

Kruszarka wibracyjna

Najczęściej masa zawiera grudki o różnych rozmiarach. Zostają one rozdrobnione w kruszarce wibracyjnej gdzie masa przechodzi przez wiele poziomów przesiewania i jest przemieszczana poprzez wibracje do wylotu. Wylot z kruszarki jest usytuowany na tym samym poziomie co wlot. Redukuje to znacznie całkowitą wysokość urządzenia i zapewnia więcej wolnej przestrzeni.

Niesklasyfikowane ciała obce w piasku są usuwane z systemu za pomocą automatycznego zsypu z klapą w tylnej części kruszarki.

Separator magnetyczny / Airlift / Sito rozdzielcze

Do usuwania zawartych w piasku cząstek żelaza przed tzw. airliftem zainstalowany jest separator magnetyczny. Piasek opada na bęben magnetyczny z magnesami trwałymi i wszystkie części przyciągane przez magnes zostają mechanicznie oddzielone od piasku. Bębny magnetyczne z magnesami trwałymi nie wymagają większej konserwacji, są energooszczędne i niezawodne. 

Piasek jest fluidyzowany za pomocą airliftu poprzez wprowadzenie strumienia powietrza i następnie przekazywany pionowo do zbiornika pośredniego. Tutaj powstają dodatkowe efekty regeneracji, takie jak chłodzenie i odpylanie piasku. Piasek dostaje się poprzez zbiornik pośredni z zasuwą dozującą i sitem rozdzielającym do chłodziarko-klasyfikatora fluidyzacyjnego.

Chłodziarko-klasyfikator fluidyzacyjny

W chłodziarko-klasyfikatorze fluidyzacyjnym piasek jest fluidyzowany metodą przelotową za pomocą strumienia powietrza skierowanego z dołu ku górze. Piasek poddany takiemu działaniu staje się płynny i przymieszcza się w kierunku wylotu poprzez serpentynowe wymienniki ciepła. W wyniku fluidyzacji piasek znajduje się w bardzo bliskim kontakcie z rurami chłodzącymi, które bardzo skutecznie odbierają ciepło. Stała temperatura na wylocie regeneratu jest określona przez prędkość przepływu piasku i temperaturę wody chłodzącej. Jednocześnie fluidyzacja zapewnia bardzo dobre odpylanie piasku.
Kolejną zaletą jest niewielka wysokość konstrukcyjna urządzenia. Opcjonalnie istnieje również możliwość wyposażenia chłodziarko-klasyfikatora fluidyzacyjnego w automatyczny ślimak wyładowczy dla frakcji ciężkich, takich jak piasek chromitowy, ceramika itp.

Chłodzenie wodne

Do wytworzenia potrzebnej ilości wody chłodzącej oferujemy różnorodne systemy. Do ekonomicznych otwartych obiegów chłodzenia oferujemy nie wymagające częstej konserwacji zamknięte systemy chłodzące z powietrznymi wymiennikami ciepła. Do pokrycia zapotrzebowania szczytowego podczas miesięcy letnich proponujemy kompresory chłodzące. Alternatywnie można użyć wody studziennej doprowadzonej nad wymienniki ciepła. Elektrycznym ukladem sterowniczym woda chłodząca jest celowo kierowana do ostatniego poziomu chłodzenia, aby osiągnać największą możliwą efektywność energetyczną. Oferujemy elastyczne rozwiązania, których wykonanie uwzględnia wymagania klientów dotyczące warunków klimatycznych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów pomiaru zużycie energii do schładzania nagrzanego piasku jest ciągle analizowane i optymalizowane.

Transport piasku

Po rozdrobnieniu, schłodzeniu i oczyszczeniu piasek jest pneumatycznie transportowany do zbiorników magazynowych, gdzie oczekuje na ponowne użycie w cyklu produkcyjnym.

W zależności od zastosowania i potrzeb naszych klientów, oferujemy różnorodne systemy transportu ciśnieniowego od przenośników gorącego materiału (200°C, produkcja własna) aż po wysokowydajne przenośniki ciągłe materiału sypkiego.

W razie potrzeby do regeneratu dla jego odświeżenia można dodać świeżego piasku. Wyżej opisany system to niemal całkowicie zamknięty, ekologiczny obieg.

Zalety

  • Najnowocześniejsze komponenty
  • Wysoka jakość chłodzenia, stała temperatura piasku na wylocie
  • Wysoka jakość piasku dzięki ostrożnemu przetwarzaniu
  • Oddzielanie wszelkich ciał obcych
  • Minimum 96% piasku może zostać ponownie wykorzystane
  • Niskie natężenie hałasu dzięki izolacji dźwiękowej
  • Niskie koszty energetyczne
  • System w pełni zautomatyzowany i wizualizowany
  • Indywidualne dostosowanie do warunków i wymagań odlewni