Regenerace (ST) směsí

Regenerace (ST) směsí do 50t/h

Konstruujeme, vyrábíme a instalujeme regenerační zařízení pro regeneraci formovací směsi s organickými i anorganickými pojivovými systémy. Naše regenerační zařízení jsou projektována, že nejméně 96 % regenerátu může být znovu použito a tímto vzniká téměř jednotný ekologicky přijatelný systém.

Wöhr-regenerační zařízení jsou vybavena Siemens Simatic S7 ovládáním a pracují od vytloukání formy až do uskladnění regenerovaného písku plně automaticky.

Vyznačují se především svým robustním druhem konstrukce, výkonem, životností, úsporností, technickou zralosti a ekologií.

Ekologická slévárenská technika

Celkový systém je uzavřený proti hluku a prachu a dodává konstantní teplotu písku, která hraje důležitou roli pro další zpracování a snižuje výrazně spotřebu pojiva.

Naše regenerační zařízení zamezují pomocí krajně šetrného zpracování písku poškození pískoveho zrna.

Je možno je obdržet v provedení do 50t/h výkonu a tak instalována, že bude při různých hodinových výkonech dosaženo optimálních výkonů. Zařízení budou plánována podle stávajicích poměrů a požadavků a optimálně přizpůsobena k dosažení co nejlepšího výkonu.

Vytloukací rošt

K vytloukání odlitých formovacích rámů jsou používány vytloukací rošty. Stabilní mřížový rošt je uveden pomocí silných motorů do vibrací, které zajišťují rozrušení pískové formy a oddělení písku od odlitku.

Těleso vytloukacího roštu je posazeno na pryžových náraznících, které absorbují velkou část dynamických sil od podpůrné konstrukce roštu. Důležité je přitom, vytloukací rošt správně dimenzovat, aby nebyly poškozeny odlitky, ale písek od odlitku odpadl.

Z vytloukacího roštu vypadává horký předregenerát do akumulačního zásobníku, z kterého je vynášen pomocí vibračního dávkovacího žlabu do drtiče.

Vibrační drtič

Předregenerát obsahuje zpravidla ještě hrudky různých velikostí. Tyto jsou ve vibračním drtiči rozdrceny.

Předregenerát prochází několika třídicími stupni a je pomocí vibračního transportu dopraven na finální síto , které se nachází na vstupní úrovni vibračního drtiče. Toto značně redukuje celkovou konstrukční výšku zařízení a přináší prostorové výhody.

Neklasifikovatelná cizí tělesa v písku jsou automaticky pomocí pneumaticky ovládaného uzávěru a zpětného chodu z tělesa drtiče vypouštěny.

Magnetický separátor písku / ventilift / vibrační separační síto

K odstranění železných částic obsažených v předregenerátu je před ventiliftem instalován magnetický bubnový separátor. Písek je přidělován na permanentní magnetický buben, ktery všechny magnetické částice od písku oddělí. Permanentní magnetické bubny není potřeba technicky udržovat, pracují spolehlivě a energeticky úsporně.

Ve ventiliftu je písek pomocí proudu vzduchu fluidizován a následně vertikálně dopravován do vyrovnávacího zásobníku. Zároveň vznikají dodatečné regenerační efekty jako chlazení a odprašování písku. Ve vyrovnávacím zásobníku je písek provozně skladován a je odpouštěn pomocí dávkovacího hradítka na vibrační síto kde dochází k finálnímu odloučení malých nerozdrtitelných hrudek a přesátý regenerát je vypouštěn do fluidního chladiče

Fluidní třídič

Ve fluidním třídiči je písek pomocí ze spoda nahoru vedeného proudu vzduchu fluidizován. Ztekucený písek se pohybuje ve směru k výtoku mezi serpentinově zabudovaným potrubím tepelného výměníku a je schlazován.

Pomocí regulace rychlosti toku písku a teploty chladící vody je dosažena požadovaná konstantní výtoková teplota. Navíc jsou během chlazení kontinuálně shora odsávány prachové částice obsažené v písku.

Zařízení chladicí vody

Pro zabezpečení potřebného množství chladícho media nabízíme různé systémy. Od ekonomicky výhodnějších, otevřených systémů až po, na údržbu nenáročné, permanentně uzavřené systémy. K pokrytí výjmečně špičkových zátěží v letních měsících instalujeme kompresorové chladničky. Alternativně je možné použít ve spojení s vhodným výměníkem i říční nebo studniční vodu. Potřebné množství chladící vody z těchto ekonomicky nevýhodnějších zdrojů je pomocí elektronického řízení přesně dávkováno pouze do chladících registrů kde pasivně chlazená voda nedocílí požadovaných výsledků. Timto dosahujeme maximálně možné enegetické efektivity. Nabízíme flexibilní řešení, které zohledňují klimatické podmínky místa nasazení. a veškeré potřeby zákazníků. Nasazením nejmodernějších měřících a řídících systémů je energetická spotřeba systému maxímálně optimalizována.

Pneudoprava

Po zchlazení a vyčištění je hotový regenerát pneumaticky transportován do zásobníku a je opět k dispozici pro další použití. V případě potřeby může být regenerát oživován přidáním nového písku. Vzniká téměř jednotný ekologicky přijatelný systém.

Instalujeme různé typy pneumatických dopravníků přispůsobené vždy exaktně na dané místo nasazení a požadovanou funkčnost. Škála nabízených pneumatických dopravníků pokrývá veškeré možné potřeby zákazníků, od dopravníků na horký předregenerát ( 200°C) až po vysoce eficientní kontinuální pneumatické podavače.

Přednosti

 • Nejmodernější komponenty
 • Konstantní teplota písku-Vysoký výkon, konstantní výstupová
  teplota písku 25°C
 • Nejlepší kvalita písku pomocí šetrného zpracování
 • Oddělení od všech cizích těles
 • Nejméně 96% písku může být znovu použito
 • Nízká zátěž hlukem pomocí zvukově uzavřeného systému
 • Nízké náklady na energii
 • Plně automatické zařízení
 • Individuální přizpůsobení všem požadavkům