Impressum

AAGM Aalener Gießereimaschinen GmbH
projektowanie, budowa i serwis maszyn odlewniczych
Gewerbehof 28
73441 Bopfingen
GERMANY

Zarząd:
Herr Stephan Borst
Herr Josef Preiß
Herr Peter Wagner

Telefon: +49 (7362) 956037-0
Telefax: +49 (7362) 956037-10
e-mail: info@aagm.de

Disclaimer
Prosimy o zapoznanie się z naszym wykluczeniem odpowiedzialności. Wszelkie zdjęcia i nagrania wideo znajdujące się na naszych stronach chronione są prawem autorskim. Dalsze wykorzystanie wymaga pisemnej zgody autora.

NIP:
DE 814201101

Niemiecki numer podatkowy:
50466 16414

Niemiecki rejestr handlowy:
HRB 501588

Polityka prywatności

Zachowanie prywatności traktujemy bardzo poważnie. Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie na co szczególnie uważamy w naszej działalności. Dane prywatne pobrane podczas wizyty na naszej stronie przetwarzane są zgodnie z prawem niemieckim. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych witryn które nie są objęte niniejszym oświadczeniem prywatności. Szanujemy prawo do prywatności i sfery osobistej.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych, nasz serwer automatycznie zapisuje adres IP od dostawcy usług internetowych, stronę internetową z której nas państwo odwiedzają, strony internetowe, które państwo u nas odwiedzili oraz datę i godzinę wizyty. Do tych celów korzystamy z plików cookie na naszej stronie. Pozostałe dane osobowe zapisywane są jedynie dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, ankiety, konkursu lub w celu realizacji zamówienia lub umowy. Dostępne nam w obrębie przeznaczenia umowy dane, zostają elektronicznie przetwarzane, zapisywane i przekazywane, oprócz tego korzystamy częściowo z danych adresowych w celu przekazywania informacji i nowości o naszych stronach internetowych. Oczywiście można w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych dotyczących celów promocyjnych, za pomocą znajdującego się na e-mailu promocyjnym linku wyrejestrującego.

Rozpowszechnianie danych osobowych

Nie przekazujemy i nieudostępniamy danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem przedmiotu umowy. Zbieranie lub przekazywanie danych osobowych do instytucji rządowych i władz następuje jedynie w ramach ważnych przepisów. Nasi pracownicy i dostawcy / partnerzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy i do przestrzegania naszej dyrektywy w sprawie ochrony danych.

Wykluczenie odpowiedzialnoci

1. Zawartość
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość informacji. Roszczenia wobec autora, dotyczące szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym, spowodowanych przez użycie lub nieużycie przedstawionych informacji lub przez użycie błędnych lub niekompletnych informacji nie będą uwzględniane z wyjątkiem okoliczności, w których zostanie udowodnione umyślne szkodliwe działanie lub rażące zaniedbanie autora. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części strony lub całej oferty i do dodania, usunięcia lub zaprzestania publikacji, czasowo lub na stałe bez wcześniejszego powiadomienia.

2.Łącza do innych witryn sieci Web
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do innych stron internetowych, które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność nastanie wyłącznie w przypadku w którym zapobieżenie użycia jakichkolwiek nielegalnych treści byłoby technicznie możliwe i uzasadnione. Autor wyjaśnia niniejszym wyraźnie, że w momencie łączenia, nie znajdowały się żadne nielegalne treści na określonych stronach. Na bieżący i przyszły kształt, treści lub autorstwo połączonych witryn autor nie ma żadnego wpływu.

Twój kontakt

Tobias Kohnle
Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mailtobias.kohnle@aagm.de
+49 7362 956037 88
  +49 176 19560378